Tieslietu ministrs pasniedz Tieslietu ministrijas apbalvojumu zvērinātu advokātu biroja „KLOTIŅI SERĢIS” vadītājam, zvērinātam advokātam Varim Klotiņam

2013. gada 19. novembrī tieslietu ministrs un Apbalvošanas padomes priekšsēdētājs Jānis Bordāns par godu tieslietu sistēmas 95 gadu jubilejai zvērinātu advokātu biroja „KLOTIŅI SERĢIS” vadītājam, zvērinātam advokātam Varim Klotiņam pasniedza II pakāpes Goda zīmi par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā.