Tiesa apstiprina uzticības nozīmīgo lomu darba attiecībās

20161222_photo1aPēc divarpus gadus ilgas tiesvedības apelācijas instances tiesa atzina KLOTIŅI SERĢIS klienta – starptautiska uzņēmuma darba tiesisko attiecību uzteikumu par pamatotu. Tiesa akcentēja uzticības būtisko nozīmi darbinieka un darba devēja starpā un uzsvēra, ka likumdevējs ir paredzējis darba devēja uzteikuma tiesības, ja šāda uzticība tiek zaudēta. Starptautisko klientu šajā tiesvedības procesā pārstāvēja zvērināti advokāti Antra Kalēja un Ivo Klotiņš.

Šādu strīdu risināšanā nenovērtējamu pienesumu dod mūsu alianses EUROPEAN LAW FIRM advokātu biroji, kuri nepieciešamības gadījumā var asistēt savās jurisdikcijās. Turklāt 2015. gadā EUROPEAN LAW FIRM izstrādāja pētījumu par darba attiecību izbeigšanu un darbinieku skaita samazināšanu Eiropā, kurā ir apkopotas svarīgākās tiesību normas 27 valstīs. Šis un citi pētījumi bez maksas ir pieejami mūsu mājas lapā vai šeit: http://www.european-law-firm.com/guides.aspx.