Sekmīgai parādu restrukturizācijai palīdz kreditora un debitora saskanīgs gribas izpaudums

Pēdējā mēneša laikā zvērinātu advokātu birojs KLOTIŅI SERĢIS veiksmīgi ir pārstāvējis vairāku biroja klientu intereses apjomīgu saistību restrukturizācijā ar vienām no lielākajām Skandināvijas valstu kredītiestādēm Latvijā. Šāda, ar vairākām tiesvedībām saistīta, saistību restrukturizācija finanšu grūtībās nonākušiem uzņēmumiem dod iespēju turpināt savu saimniecisko darbību un veiksmīgi pārdzīvot ekonomiski grūtus laikus. Svarīgi norādīt, ka kreditoram un parādniekam, nonākot pie vienota saistību restrukturizācijas modeļa un risinājuma, katram savu mērķu realizācijā nozīmīga loma ir pušu saskanīgam gribas izpaudumam un vēlmei tiesiski pienācīgā veidā savas līgumattiecības noregulēt, saglabājot uzticību un konfidencialitāti.

Klientiem juridisko palīdzību saistību restrukturizācijā nodrošināja zvērināts advokāts PĒTERIS SERĢIS.