Parādu piedziņa Eiropā

Šī rokasgrāmata ir European Law Firm pētījuma rezultāts par kārtību, kas regulē parādu piedziņu Eiropā, īpašu uzmanību pievēršot ārvalstu parādu atgūšanai. Rokasgrāmata ietver būtisku informāciju par termiņiem, izmaksām un aizsardzības līdzekļiem katrā jurisdikcijā.


Lejupielādēt šo publikāciju (angļu val.)