“Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”

Šis uzskatāmais materiāls izveidots Covid-19 ietekmē!

Esam sagatavojuši uzskates materiālu par tiesiskās aizsardzības procesu.

Saite uz dokumentu 

Publikācijas

February 20, 2019

Business opportunities in the Baltics presented in the Netherlands by the ELF members

Ivo Klotins, Managing Partner at KLOTINI SERGIS, and Ferry Weelen, Partner at the Dutch firm Holla advocaten, joined forces as members of the European Law Firm and on ...

Publikācijas

May 6, 2015

Darba tiesības un darba attiecību izbeigšana Eiropā

2015. gada pārskats ir ceturtais juridiskais pētījums, kuru veica EUROPEAN LAW FIRM biroji. Šoreiz izvēlētais uzsvars ir darba tiesību normu piemērošana visā Eiropā, jo īpaši attiecībā uz darbinieku atlaišanu un darba attiecību iz...

Publikācijas

April 12, 2015

Parādu piedziņa Eiropā

Šī rokasgrāmata ir European Law Firm pētījuma rezultāts par kārtību, kas regulē parādu piedziņu Eiropā, īpašu uzmanību pievēršot ārvalstu parādu atgūšanai. Rokasgrāmata ietver būtisku informāciju par termiņiem, izmaksām u...

Publikācijas

April 11, 2015

Nekustamā īpašuma iegāde Eiropā

Šī rokasgrāmata ir ievads nekustamā īpašuma iegādei Eiropā. Kopīga iezīme visām Eiropas jurisdikcijām ir valsts reģistrs, kurā var atrast informāciju, kas attiecas uz nekustamo īpašumu. European Law Firm cer, ka rokasgrāmatā iek...

Publikācijas

March 30, 2015

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību reģistrēšana Eiropā

Šajā rokasgrāmatā European Law Firm ir apkopojusi sabiedrību ar ierobežotu atbildību reģistrēšanu visā Eiropā. Kopīga iezīme visās Eiropas jurisdikcijās ir reģistrs, kurā ir iekļautas visas sabiedrības ar ierobežotu atbildību...