Attaisnojošs spriedums nozīmīgā krimināllietā

2022.gada 14.janvārī Senāts noraidīja virsprokurora M.Lejas kasācijas protestu un atstāja spēkā Rīgas Apgabaltiesas 2021.gada 19.oktobra spriedumu, ar kuru A.Meļko, kuru aizstāvēja V.Klotiņš, tika apsūdzēts pēc krimināllikuma 219.panta 2.daļas, bet I.Liuziniks un A.Stalašs pēc krimināllikuma 219. panta 2.daļas un 327.panta 1.daļas.

Senāta lēmums ir galīgs un nepārsūdzams.