Tieslietu ministrijas pateicības raksts zvērinātai advokātei Antrai Kalējai

2020. gada augustā Tieslietu ministrija mūsu kolēģei zvērinātai advokātei Antrai Kalējai pasniedza pateicības rakstu par pašaizliedzīgu darbu un iesaistīšanos juridiskās palīdzības sniegšanā bez atlīdzības bērnu nolaupīšanas un saskarsmes lietās.

Antra ir viena no sešiem zvērinātiem advokātiem, ar kuriem 2017. gadā Tieslietu ministrija un Latvijas Zvērinātu advokātu padome parakstīja sadarbības līgumu, saskaņā ar kuru advokāti uzņēmās nodrošināt pro bono (bez atlīdzības) juridisko palīdzību ārvalstīs dzīvojošo pieteikumu iesniedzējiem tiesvedībās bērnu nolaupīšanas un saskarsmes tiesību lietās atbilstoši Hāgas 1980. gada 25. oktobra Konvencijai.

Sadarbības līgums tika parakstīts ar mērķi optimizēt un uzlabot juridiskās pārstāvības institūtu Latvijā, kā arī sniegtu ārvalstīs dzīvojošiem bērnu vecākiem kvalitatīvu juridisko palīdzību situācijās, kad bērns prettiesiski nonācis Latvijā.