Stājies spēkā Augstākās tiesas Senāta nolēmums komplicētā publisko iepirkumu strīdā

Stājies spēkā Augstākās tiesas Senāta nolēmums komplicētā publisko iepirkumu strīdā, kurā mūsu kolēģi, zvērināti advokāti Pēteris Serģis un Juris Balodis-Bolužs sekmīgi pārstāvēja valsts SIA “Latvijas Valsts ceļi” strīdā ar personu apvienību SIA „STRABAG” un SIA „VIA” saistībā ar valsts SIA „Latvijas Valsts ceļi” izsludinātā atklātā konkursa „Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) posma pārbūvi un seguma atjaunošanu.

Iepirkuma procesa laikā pasūtītājai valsts SIA “Latvijas Valsts ceļi” radās šaubas par pretendentu piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām un tiesvedības laikā tika izšķirts galīgi strīds par tiesībām, kas dod pasūtītājam valsts SIA “Latvijas Valsts ceļi” saņemt to drošību, kuru sniedz atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām sagatavots piedāvājuma nodrošinājums.