Darījumi ar pamatkapitāla daļām, pamatkapitāla izmaiņas

Nodrošinām pilnu juridisko palīdzību komercsabiedrību pirkšanas un pārdošanas darījumos, sākot no darījuma juridiskās izpētes un risku izvērtēšanas, līdz nepieciešamās juridiskās dokumentācijas sagatavošanai un izpildes kontrolei. Nodrošinām komercsabiedrību dalībnieku un akcionāru interešu pārstāvību.

Sagatavojam nepieciešamo dokumentāciju izmaiņām komercsabiedrības pamatkapitālā un dibināšanas dokumentos, ieskaitot pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu un šo dokumentu reģistrāciju.