“Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”

Šis uzskatāmais materiāls izveidots Covid-19 ietekmē!

Esam sagatavojuši uzskates materiālu par tiesiskās aizsardzības procesu.

Link to fail (latvian language)