Pēteris Serģis

Vecākais partneris

Kontakti

Brīvības iela 40
RIGA LV1050
Latvia

T: +371 67 280 274
E: birojs@klotinisergis.lv
W: www.klotinisergis.lv

Kontakti

Brīvības iela 40
RIGA LV1050
Latvia

T: +371 67 280 274
E: birojs@klotinisergis.lv
W: www.klotinisergis.lv

Zvērināts advokāts Pēteris Serģis absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot tiesību zinātņu bakalaura un maģistra grādu. Papildus, Pēteris Serģis ir absolvējis Latvijas Universitātes Ekonomikas un Vadības fakultāti, iegūstot augstāko ekonomisko izglītību. Kvalifikāciju un profesionālo izaugsmi  ceļ, regulāri piedaloties semināros un apmācību kursos.
Zvērināts advokāts Pēteris Serģis ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras apstiprinātā mediatoru sarakstā iekļauts mediators.