Francis Svilans

Konsultants

Kontakti

Brīvības iela 40
RIGA LV1050
Latvia

T: +371 67 280 274
E: birojs@klotinisergis.lv
W: www.klotinisergis.lv

Kontakti

Brīvības iela 40
RIGA LV1050
Latvia

T: +371 67 280 274
E: birojs@klotinisergis.lv
W: www.klotinisergis.lv

Francis Svilans 1976. gadā absolvējis Adelaides Universitātes juridisko fakultāti un ieguvis prakses tiesības 1977. gadā.
Darbojies advokāta un jurista praksē Darvinā, Brisbanē un Adelaidē, kur ir arī ieguvis notāra tiesības.
Vairākus gadus arī strādājis Austrālijas valsts civildienestā par juristu.

2002. gadā Rīgas Juridiskajā Augstskolā ieguvis maģistra grādu Starptautiskajās un Eiropas tiesības.
No 2007. gada līdz 2017. gadam Francis Svilans ir bijis administrators Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorātā.