Izaicinājumi un veicamie uzlabojumi šķīrējtiesu institūtu darbībā

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), sadarbībā ar Tieslietu ministriju, 3. jūlijā aicināja uz diskusiju “Aktuālie izaicinājumi un veicamie uzlabojumi šķīrējtiesu institūtu darbībā”, kurā vērtēja šķīrējtiesu attīstību, sprieda par  nepieciešamajiem uzlabojumiem, kas ietver vairākas likumdošanas izmaiņas. Šajā diskusijā dalību ņēma arī biroja vadošais partneris Ivo Klotiņš.

 

Diskusiju atklāja tieslietu ministrs Jānis Bordāns, kurš norādīja, ka būtiski saprast esošo situāciju, lai šķīrējtiesas veidotu, kā balstu uzņēmējdarbības veicināšanai un investoru piesaistei. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Pirms pieciem gadiem pieņemtais lēmums reformēt šķīrējtiesu sistēmu ir sevi attaisnojis, tomēr Tieslietu ministrijas veiktā šķīrējtiesu darbības analīze liecina, ka joprojām pastāv liels skaits pastāvīgo šķīrējtiesu, kuras pēc būtības neatbilst valstij nepieciešamajām tiesvedības prasībām. Lai šķīrējtiesu darbības kvalitāte atbilstu starptautiskiem standartiem, būtu veicami papildu grozījumi Šķīrējtiesu likumā, kurus Tieslietu ministrija ir gatava izstrādāt kopā ar LTRK ekspertiem”.

 

Klātesošie vienojās, ka jāturpina darbs pie esošā šķīrējtiesu regulējuma, jo šobrīd tas neparedz iespēju pievienoties kādai citai šķīrējtiesai. Eksperti uzskata, ka ir būtiski pilnībā pāriet uz UNCITRAL (Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko tirdzniecības tiesību komisija) regulējumu, kas nodrošinātu to, ka Latvijā tiek veicināta starptautisko strīdu izskatīšana.

 

Tieslietu ministrijas apkopotā informācija liecina, ka šobrīd reģistrētas 719 personas, kas var darboties kā šķīrējtiesneši. Lielākā daļa jeb 58% ir par strīdu līdz 7000 EUR. Vidēji vienas lietas izskatīšanas termiņš nepārsniedz trīs mēnešus.