Amsterdamas universitātes absolvents

Ar prieku varam paziņot, ka mūsu kolēģis Kalvis Logins ir absolvējis Amsterdamas Universitāti, iegūstot maģistra grādu Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību programmā ar specializāciju starptautiskajās tirdzniecības un investīciju tiesības.

Klotiņi & Serģis ļoti augstu novērtē personīgo un akadēmisko izaugsmi, līdz ar to katrs personīgais mūsu kolēģu sasniegums ir kopējais biroja sasniegums.