Covid-19 nozīmīgākie tiesiskie aspekti

Esam sagatavojuši uzskatāmu informatīvo materiālu, aptverot nozīmīgako informāciju par tiesiskā regulējuma izmaiņām COVID-19 sakarā.

Link to fail (latvian language)