“Academic Speed Dating”

Mūsu kolēģis jurista palīgs Kalvis Logins tika uzaicināts un piedalījās Rīgas Juridiskās augstskolas organizētajā tiešsaistes pasākumā “Academic Speed Dating”. Šī pasākuma mērķis bija iepazīstināt pirmā un otrā kursa studentus ar potenciālajiem kursa darbu vadītājiem. Pasākuma ietvaros Kalvis dalījās ar savu personīgo pieredzi par studijām Rīgas Juridiskajā augstskolā un Amsterdamas Universitātē, kā arī īsumā iepazīstināja studentus ar starptautiskajām investīciju tiesībām, starptautisko šķīrējtiesas procesu investīciju tiesībās un starptautisko šķīrējtiesas procesu komerctiesībās kā iespējamajām pētniecības nozarēm.