KLOTIŅI SERĢIS advokāts Ivo Klotiņš pasniedz lekcijas Rīgas Juridiskajā augstskolā

20150401_scrŠķīrējtiesu un alternatīvas strīdu risināšanas (mediācija) kursa ietvaros KLOTIŅI SERĢIS advokāts un vadošais partneris Ivo Klotiņš 2015. gada martā lasīja lekcijas Rīgas Juridiskās augstskolas 2. kursa studentiem. Kā kursa pasniedzēji savās zināšanās arī dalījās Rīgas Juridiskās augstskolas docente un bakalauru programmu direktore Inese Druviete un lekcijas turpina lasīt vieslektors no ASV Dr.iur. Blake Bailey.

Advokāts Ivo Klotiņš 2002. gadā ar atzinību absolvēja Rīgas Juridisko augstskolu, saņemot sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē (Starptautiskās tiesības un Eiropas tiesības) un izstrādājot savu maģistra darbu starptautiskās šķīrējtiesas disciplīnā pie tiesību zinātņu doktora, Rīgas Juridiskās augstskolas pirmā rektora un Londonas Starptautiskās šķīrējtiesas locekļa Jan Ramberg.

Vairāk informācija par Rīgas Juridisko augstskolu pieejama mājas lapā www.rgsl.lv.