KLOTIŅI SERĢIS advokāti tiesā pārstāv valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi” un panāk taisnīgu rezultātu

parakstisana

Šī gada februāra mēnesī noslēdzies ilgs un sarežģīts tiesvedības process visās trīs instancēs, kurā zvērinātu advokātu birojs KLOTIŅI SERĢIS veiksmīgi pārstāvēja valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi” strīdā ar vienu no lielākajiem ceļu būves uzņēmumiem Baltijā, piedzenot naudas summu nepilna miljona euro apmērā.

Tiesvedības laikā tika risinātas principiālas tiesību piemērošanas problēmas – tiesību normu iztulkošana līgumsoda piemērošanā, tiesību tālākveidošana un sarežģītas tiesību normu un principu kolīzijas. Augstākās tiesas Senāts ir pievienojies zvērinātu advokātu biroja KLOTIŅI SERĢIS sniegtajai argumentācijai, un strīdā tika panākts pareizs un taisnīgs lietas iznākums.

Klienta pārstāvību un juridisko palīdzību tiesvedības procesā nodrošināja zvērināti advokāti PĒTERIS SERĢIS un JURIS BALODIS-BOLUŽS.