Darba tiesības un darba attiecību izbeigšana Eiropā

2015. gada pārskats ir ceturtais juridiskais pētījums, kuru veica EUROPEAN LAW FIRM biroji. Šoreiz izvēlētais uzsvars ir darba tiesību normu piemērošana visā Eiropā, jo īpaši attiecībā uz darbinieku atlaišanu un darba attiecību izbeigšanu. Neskatoties uz Eiropas Savienības centieniem saskaņot Eiropas darba tiesības, vēl joprojām pastāv ievērojamas atšķirības, jo īpaši attiecībā uz darba koplīgumiem, darba aizsardzību un darbinieku atlaišanas kārtību.

Lejupielādēt šo publikāciju (angļu val.)