Advokātu birojs “KLOTIŅI SERĢIS” rīko European Law Firm sanāksmi Rīgā, Latvijā

Advokātu birojs “KLOTIŅI SERĢIS” Rīgā rīko European Law Firm kopsapulci, kas norisināsies no 2013.gada 30. maijam līdz 2. jūnijam. Kopsapulcē piedalīsies pārstāvji no 21 European Law Firm tīkla advokātu birojiem.

European Law Firm kopsapulcē tiks skatīts jautājums par iespēju pievienot advokātu biroju tīklam pārstāvi no Ungārijas, paplašinot klientu iespējas saņemt juridisko palīdzību Eiropā. Kopsapulces ietvaros plānotajā programmā tiks apspriesti European Law Firm aktuāli tālākās attīstības jautājumi, kā arī dalībniekiem tiks nolasīta interaktīva lekcija par izaicinājumiem sabiedrisko attiecību izmantošanai advokātu profesijā.

European Law Firm dibināta 1989. gadā, ņemot vērā pieprasījumu pēc juridiskajiem pakalpojumiem dažādās jurisdikcijās. Tīkls apvieno advokātu birojus, kas atrodas 28 Eiropas valstīs, ar vairāk nekā 700 juristiem visā Eiropā un nodrošina juridiskos pakalpojumus vairāk nekā 20 valodās.

Advokātu birojs “KLOTIŅI SERĢIS” dibināts 1991. gadā un jau vairāk kā 20 gadus nodrošina vietējos un ārvalstu klientus ar viņiem nepieciešamo juridisko palīdzību Latvijā un ārvalstīs.