Neatkarība. Uzticība. Godīgums.
Konfidencialitāte.

European Law Firm
Zvērinātu advokātu birojs KLOTIŅI SERĢIS

Zvērinātu advokātu birojs KLOTIŅI SERĢIS

dibināts 1992. gada 1. jūlijā ar nosaukumu ARGUMENTS, bet pēc reorganizācijas birojs ieguvis nosaukumu – KLOTIŅI SERĢIS. Katru dienu mūsu klientus apkalpo mūsu juridiski kvalificētais personāls – Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedri (www.advokatura.lv), asistenti un sekretāres.
Komercsabiedrību dibināšana

Komercsabiedrību dibināšana

Izstrādājam komercsabiedrību dibināšanas dokumentus un veicam reģistrāciju. Sniedzam konsultācijas sabiedrības pārvaldes struktūras izveidē, tiesību deleģējumos un nepieciešamās dokumentācijas reglamentēšanā. Apkalpojam arī ar komercsabiedrības pārvaldes un uzraudzības institūciju saistītos tiesību jautājumos.
Klientu pārstāvēšana

Klientu pārstāvēšana

Pārstāvam klientus visu instanču tiesās īpašumu, mantojuma, ģimenes un saistību strīdos, kā arī šķīrējtiesās, administratīvajā tiesā un Satversmes tiesā. Palīdzam izstrādāt klientam izdevīgāko tiesvedības stratēģiju un taktiku. Nodrošinām tiesisko palīdzību tiesu nolēmumu piespiedu izpildē, sadarbojoties ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem, tajā skaitā nodrošinām tiesu nolēmumu izpildi ārvalstīs.
Līgumu sagatavošana un izskatīšana

Līgumu sagatavošana un izskatīšana

Veicam līgumu izstrādi un saskaņošanu starp darījuma pusēm. Sniedzam juridisku atzinumu un izvērtējumu jau sagatavotiem līgumiem. Piedalāmies darījuma dalībnieku sarunās līgumu noslēgšanas vai labošanas vajadzībām, nepieciešamības gadījumā ierodoties pie klienta vai viņa darījuma partnera.
Starptautiskās iespējas

Starptautiskās iespējas

kā jauns pakalpojums mūsu klientiem paver ļoti plašu juridisko servisu ārpus valsts robežām. Sadarbojoties ar respektabliem advokātu birojiem ārpus Latvijas, mūsu biroja ārvalstu partneri šodien var nodrošināt profesionālas juridiskās konsultācijas savā valstī klientiem no Latvijas.
Komercsabiedrību reorganizācija

Komercsabiedrību reorganizācija

Veicam jebkura veida komercsabiedrības reorganizācijas dokumentu izstrādi, tajā skaitā nodrošinām komercsabiedrības sadalīšanu, pārveidošanu, apvienošanu vai līdzdalības iegūšanu citās sabiedrībās.
Prasības pieteikumu sagatavošana

Prasības pieteikumu sagatavošana

Sagatavojam prasības pieteikumus tiesām un šķīrējtiesām par klientam nepieciešamo juridisko jautājumu un tiesisko attiecību risināšanu, tajā skaitā sastādām prasības pieteikumus Eiropas Cilvēktiesību tiesai.
Aizstāvība kriminālprocesos

Aizstāvība kriminālprocesos

Nodrošinām klientu interešu aizstāvību kriminālprocesos pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs un visu instanču tiesās, sniedzot adekvātu un situācijai atbilstošu tiesisko palīdzību kriminālprocesā, tajā skaitā sniedzam juridisko palīdzību cietušām personām kriminālprocesā.
Konsultācijas darba tiesībās

Konsultācijas darba tiesībās

Sniedzam konsultācijas darba tiesisko attiecību un darba strīdu jautājumos, tai skaitā jautājumos par darba tiesisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, veicam klientu pārstāvību darba strīdos tiesā un ārpustiesas kārtībā.

Zvērināts advokāts Varis Klotiņš, biroja dibinātājs

Zvērināts advokāts Varis Klotiņš ar izcilību 1977. gadā absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. Pirms advokatūras 5 gadus ieņēmis izmeklētāja amatu Latvijas prokuratūras iestādēs. 22 gadus bijis kriminālprocesa kursa pasniedzējs Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Kopš 2004. gada ir zvērinātu advokātu pretendentu eksāmenu komisijas loceklis.

Zvērināts advokāts Pēteris Serģis, vecākais partneris

Zvērināts advokāts Pēteris Serģis absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot tiesību zinātņu bakalaura un maģistra grādu. Bez maģistra grāda tiesību zinātnēs zvērināts advokāts Pēteris Serģis ir absolvējis Latvijas Universitātes Ekonomikas un Vadības fakultāti, iegūstot augstāko ekonomisko izglītību. Savas kvalifikācijas un profesionālās izaugsmes nostiprināšanā regulāri piedalās semināros un apmācību kursos.
Zvērināts advokāts Pēteris Serģis ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras apstiprinātā mediatoru sarakstā iekļauts mediators.

Zvērināts advokāts Ivo Klotiņš, vadošais partneris

Zvērināts advokāts Ivo Klotiņš 2002. gadā ar atzinību absolvējis Rīgas Juridisko Augstskolu, saņemot sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē (Starptautiskās tiesības un Eiropas tiesības). Izstrādājot savu maģistra darbu starptautiskās šķīrējtiesas disciplīnā pie tiesību zinātņu doktora, Rīgas Juridiskās augstskolas pirmā rektora un Londonas Starptautiskās šķīrējtiesas locekļa Jana Ramberga, Ivo Klotiņš ir ieguvis lieliskas zināšanas šķīrējtiesu sfērā.
Zvērināts advokāts Ivo Klotiņš ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras apstiprinātā mediatoru sarakstā iekļauts mediators.

Zvērināts advokāts Juris Balodis – Bolužs

Zvērināts advokāts Juris Balodis-Bolužs absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un jurista kvalifikāciju, un pēc tam arī sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnēs. Savu profesionālo darbību jau no paša sākuma Juris Balodis ir veltījis juridiskajai praksei un jau šobrīd, neskatoties uz savu vecumu, ir ieguvis atzīstamu pieredzi un profesionālās zināšanas.

Zvērināts advokāts Gatis Štauers

Zvērināts advokāts Gatis Štauers 2003. gadā absolvējis Latvijas policijas akadēmiju, iegūstot otrā līmeņa augtstāko juridisko izglītību. Gatis iepriekš strādājis Ogres rajona policijas pārvaldē un bijis tiesnesis Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā. Gatim ir pieredze vairākās juridiskās nozarēs.

Zvērināta advokāte Vineta Klotiņa

Zvērināta advokāte Vineta Klotiņa absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot tiesību zinātņu bakalaura un maģistra grādu, un savu karjeru tieslietu sistēmā sākusi Rīgas apgabaltiesā. Vēlāk, strādājot Rīgas pilsētas pašvaldības vadošajā iestādē – Rīgas domes Īpašuma departamentā, Vineta Klotiņa ir ieguvusi nozīmīgu pieredzi nekustamo īpašumu lietu jomā. Jau gandrīz 10 gadus Vineta Klotiņa ir zvērināta advokāte.

Zvērināta advokāte Antra Kalēja

Zvērināta advokāte Antra Kalēja absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 2000. gadā, iegūstot jurista kvalifikāciju. Jurista profesionālo pieredzi Antra guvusi, strādājot Latvijas Republikas Augstākajā tiesā, Rīgas domes Īpašuma departamenta Zemju pārvaldē un vienā no vadošajiem naftas produktu tirdzniecības uzņēmumiem Latvijā Dinaz Nafta.

Zvērināta advokāta palīgs Oskars Lipskis

Zvērināta advokāta palīgs Oskars Lipskis ir bijis zvērināta notāra palīgs 5 gadus, bet strādājis Latvijas notariāta sistēmā 10 gadus, tādejādi uzkrājot ievērojamu pieredzei nekustamo īpašumu un mantojumu lietās. Oskars ir absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot jurista kvalifikāciju 2006. gadā, bet maģistra grādu 2009. gadā. Kopš 2013. gada 11. jūnija Oskars ir advokātu biroja KLOTIŅI SERĢIS vadītāja zvērināta advokāta Vara Klotiņa palīgs.

Asistente Katrīna Pētersone

Katrīna Pētersone studē Rīgas Juridiskās augstskolas bakalaura programmas pēdējā kursā. Līdz šim Katrīna strādāja starptautisko attiecību jomā, ieņemot pētnieces un projektu vadītājas amatu vadošajā Latvijas domnīcā.