Neatkarība. Uzticība. Godīgums.
Konfidencialitāte.

European Law Firm
Zvērinātu advokātu birojs KLOTIŅI SERĢIS

Zvērinātu advokātu birojs KLOTIŅI SERĢIS

dibināts 1992. gada 1. jūlijā ar nosaukumu ARGUMENTS, bet pēc reorganizācijas birojs ieguvis nosaukumu – KLOTIŅI SERĢIS. Katru dienu mūsu klientus apkalpo mūsu juridiski kvalificētais personāls – Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedri (www.advokatura.lv), asistenti un sekretāres.
Komercsabiedrību dibināšana

Komercsabiedrību dibināšana

Izstrādājam komercsabiedrību dibināšanas dokumentus un veicam reģistrāciju. Sniedzam konsultācijas sabiedrības pārvaldes struktūras izveidē, tiesību deleģējumos un nepieciešamās dokumentācijas reglamentēšanā. Apkalpojam arī ar komercsabiedrības pārvaldes un uzraudzības institūciju saistītos tiesību jautājumos.
Klientu pārstāvēšana

Klientu pārstāvēšana

Pārstāvam klientus visu instanču tiesās īpašumu, mantojuma, ģimenes un saistību strīdos, kā arī šķīrējtiesās, administratīvajā tiesā un Satversmes tiesā. Palīdzam izstrādāt klientam izdevīgāko tiesvedības stratēģiju un taktiku. Nodrošinām tiesisko palīdzību tiesu nolēmumu piespiedu izpildē, sadarbojoties ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem, tajā skaitā nodrošinām tiesu nolēmumu izpildi ārvalstīs.
Līgumu sagatavošana un izskatīšana

Līgumu sagatavošana un izskatīšana

Veicam līgumu izstrādi un saskaņošanu starp darījuma pusēm. Sniedzam juridisku atzinumu un izvērtējumu jau sagatavotiem līgumiem. Piedalāmies darījuma dalībnieku sarunās līgumu noslēgšanas vai labošanas vajadzībām, nepieciešamības gadījumā ierodoties pie klienta vai viņa darījuma partnera.
Starptautiskās iespējas

Starptautiskās iespējas

kā jauns pakalpojums mūsu klientiem paver ļoti plašu juridisko servisu ārpus valsts robežām. Sadarbojoties ar respektabliem advokātu birojiem ārpus Latvijas, mūsu biroja ārvalstu partneri šodien var nodrošināt profesionālas juridiskās konsultācijas savā valstī klientiem no Latvijas.
Komercsabiedrību reorganizācija

Komercsabiedrību reorganizācija

Veicam jebkura veida komercsabiedrības reorganizācijas dokumentu izstrādi, tajā skaitā nodrošinām komercsabiedrības sadalīšanu, pārveidošanu, apvienošanu vai līdzdalības iegūšanu citās sabiedrībās.
Prasības pieteikumu sagatavošana

Prasības pieteikumu sagatavošana

Sagatavojam prasības pieteikumus tiesām un šķīrējtiesām par klientam nepieciešamo juridisko jautājumu un tiesisko attiecību risināšanu, tajā skaitā sastādām prasības pieteikumus Eiropas Cilvēktiesību tiesai.
Aizstāvība kriminālprocesos

Aizstāvība kriminālprocesos

Nodrošinām klientu interešu aizstāvību kriminālprocesos pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs un visu instanču tiesās, sniedzot adekvātu un situācijai atbilstošu tiesisko palīdzību kriminālprocesā, tajā skaitā sniedzam juridisko palīdzību cietušām personām kriminālprocesā.
Konsultācijas darba tiesībās

Konsultācijas darba tiesībās

Sniedzam konsultācijas darba tiesisko attiecību un darba strīdu jautājumos, tai skaitā jautājumos par darba tiesisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, veicam klientu pārstāvību darba strīdos tiesā un ārpustiesas kārtībā.

Neatkarība. Uzticība. Godīgums. Konfidencialitāte.

Mēs dzīvojam pārmaiņu laikā – laikā ar iespējām, izaicinājumiem, un, jā, varbūt arī laikā ar grūtībām. Tajā, meklējot savus veiksmes stāstus, varam viegli aizmirst patiesās vērtības, kuras starp citām prioritātēm var šķist nesvarīgas, novecojušas. Tomēr mēs arī šobrīd un vēl joprojām ticam, ka labākās lietas nav lietas, un mēs lepojamies, ka, respektējot laikmeta garu un pārmaiņas, esam spējuši tās saglabāt.

Neatkarība. Uzticība. Godīgums. Konfidencialitāte. Tās ir mūsu vērtības, mūsu principi un mūsu kvalitāte. Vērtības, principi un kvalitāte klienta un advokāta attiecībās – var veidoties tikai starp klientu un advokātu. Mēs piedāvājam Jums šādu individuālu attieksmi, lai sargātu Jūsu intereses ar atbildību un pienācīgu profesionālo rūpību.

Mūsu pieredze

Gandrīz divdesmit gadu prakse klientu apkalpošanā, izpratne par jurisprudenci jau no 1970. gada un visaptveroša biroja specializācija spēj nodrošināt klientus ar viņiem nepieciešamajiem juridiskajiem risinājumiem neatkarīgi no uzdevuma specifikas un sarežģītības.

Biroja advokāti regulāri papildina savas iegūtās zināšanas, iepazīstoties ar tiesu praksi, lasot juridisko literatūru, apmeklējot speciālas konferences, kā arī apmainoties ar pieredzi un praksi speciāli rīkotās advokātu apspriedēs.

Mūsu advokātu redzesloks palīdz klientiem komplicētās un strīdīgās situācijās, piemērojot tiesību normas tiesās un ārpustiesas jautājumu risināšanā.

European Law Firm

2010. gada 28. maijā European Law Firm kopsapulcē Stokholmā advokātu birojs “KLOTIŅI SERĢIS” tika uzņemts European Law Firm, kas ir neatkarīgu advokātu biroju tīkls un piedāvā juridiskos pakalpojumus gan Eiropā, gan ārpus tās robežām.

European Law Firm dibināta 1989. gadā, ņemot vērā pieprasījumu pēc juridiskajiem pakalpojumiem dažādās jurisdikcijās. European Law Firm ir pirmais juridisko pakalpojumu sniedzēju tīkls, kurš ir reģistrēts Briselē kā Eiropas Ekonomisko interešu grupa (EEIG). Tīkls apvieno advokātu birojus, kas atrodas 26 Eiropas valstīs, ar vairāk nekā 700 juristiem visā Eiropā.