Neatkarība. Uzticība. Godīgums.
Konfidencialitāte.

European Law Firm
Zvērinātu advokātu birojs KLOTIŅI SERĢIS

Zvērinātu advokātu birojs KLOTIŅI SERĢIS

dibināts 1992. gada 1. jūlijā ar nosaukumu ARGUMENTS, bet pēc reorganizācijas birojs ieguvis nosaukumu – KLOTIŅI SERĢIS. Katru dienu mūsu klientus apkalpo mūsu juridiski kvalificētais personāls – Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedri (www.advokatura.lv), asistenti un sekretāres.
Komercsabiedrību dibināšana

Komercsabiedrību dibināšana

Izstrādājam komercsabiedrību dibināšanas dokumentus un veicam reģistrāciju. Sniedzam konsultācijas sabiedrības pārvaldes struktūras izveidē, tiesību deleģējumos un nepieciešamās dokumentācijas reglamentēšanā. Apkalpojam arī ar komercsabiedrības pārvaldes un uzraudzības institūciju saistītos tiesību jautājumos.
Klientu pārstāvēšana

Klientu pārstāvēšana

Pārstāvam klientus visu instanču tiesās īpašumu, mantojuma, ģimenes un saistību strīdos, kā arī šķīrējtiesās, administratīvajā tiesā un Satversmes tiesā. Palīdzam izstrādāt klientam izdevīgāko tiesvedības stratēģiju un taktiku. Nodrošinām tiesisko palīdzību tiesu nolēmumu piespiedu izpildē, sadarbojoties ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem, tajā skaitā nodrošinām tiesu nolēmumu izpildi ārvalstīs.
Līgumu sagatavošana un izskatīšana

Līgumu sagatavošana un izskatīšana

Veicam līgumu izstrādi un saskaņošanu starp darījuma pusēm. Sniedzam juridisku atzinumu un izvērtējumu jau sagatavotiem līgumiem. Piedalāmies darījuma dalībnieku sarunās līgumu noslēgšanas vai labošanas vajadzībām, nepieciešamības gadījumā ierodoties pie klienta vai viņa darījuma partnera.
Starptautiskās iespējas

Starptautiskās iespējas

kā jauns pakalpojums mūsu klientiem paver ļoti plašu juridisko servisu ārpus valsts robežām. Sadarbojoties ar respektabliem advokātu birojiem ārpus Latvijas, mūsu biroja ārvalstu partneri šodien var nodrošināt profesionālas juridiskās konsultācijas savā valstī klientiem no Latvijas.
Komercsabiedrību reorganizācija

Komercsabiedrību reorganizācija

Veicam jebkura veida komercsabiedrības reorganizācijas dokumentu izstrādi, tajā skaitā nodrošinām komercsabiedrības sadalīšanu, pārveidošanu, apvienošanu vai līdzdalības iegūšanu citās sabiedrībās.
Prasības pieteikumu sagatavošana

Prasības pieteikumu sagatavošana

Sagatavojam prasības pieteikumus tiesām un šķīrējtiesām par klientam nepieciešamo juridisko jautājumu un tiesisko attiecību risināšanu, tajā skaitā sastādām prasības pieteikumus Eiropas Cilvēktiesību tiesai.
Aizstāvība kriminālprocesos

Aizstāvība kriminālprocesos

Nodrošinām klientu interešu aizstāvību kriminālprocesos pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs un visu instanču tiesās, sniedzot adekvātu un situācijai atbilstošu tiesisko palīdzību kriminālprocesā, tajā skaitā sniedzam juridisko palīdzību cietušām personām kriminālprocesā.
Konsultācijas darba tiesībās

Konsultācijas darba tiesībās

Sniedzam konsultācijas darba tiesisko attiecību un darba strīdu jautājumos, tai skaitā jautājumos par darba tiesisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, veicam klientu pārstāvību darba strīdos tiesā un ārpustiesas kārtībā.

Ņemot vērā Latvijas ekonomisko attīstību divās desmitgadēs, izveidotās rūpniecības un tirdzniecības saites ar citām valstīm, mūsu birojs nodrošina risinājumus, kuri ātri un efektīvi palīdz sasniegt biznesa videi nepieciešamos rezultātus. Ar mūsu biroja partneriem Eiropas advokātu biroju tīklā EUROPEAN LAW FIRM mēs spējam pilnībā apkalpot ārvalstu uzņēmējus Latvijā, kā arī nodrošināt Latvijas biznesa videi nevainojamu juridisko pakalpojumu izpildi 27 Eiropas valstīs ar vairāk nekā 950 pieredzējušu advokātu un juristu palīdzību. EUROPEAN LAW FIRM ir dibināta 1989. gadā un ir pirmā advokātu biroju apvienība, kura ir reģistrēta Briselē kā Eiropas Ekonomisko Interešu Grupa (EEIG).

Izmantojot starptautiskās sadarbības iespējas, mūsu mērķis ir piedāvāt klientiem pieeju augstas kvalitātes juridiskajiem pakalpojumiem Eiropā un nodrošināt nepieciešamos starptautiskos risinājumus ar uzticamu kontaktpersonu palīdzību. Nepieciešamības gadījumā mūsu birojam ir iespēja nodrošināt juridisko pakalpojumu izpildi ASV un Austrālijā, sadarbojoties ar augsti respektētiem advokātu birojiem.

Kontaktēšanās vajadzībām latviešu, krievu un angļu valodās lūdzu sazināties ar biroja vadošo partneri un zvērinātu advokātu Ivo Klotiņu, e-pasts: birojs@KLOTINISERGIS.LV, tālrunis + 371 67280274. Vienlaicīgi iesakām apmeklēt WWW.EUROPEAN-LAW-FIRM.COM, lai uzzinātu par mūsu biroja priekšrocībām dalībai EUROPEAN LAW FIRM.