Neatkarība. Uzticība. Godīgums.
Konfidencialitāte.

European Law Firm
Zvērinātu advokātu birojs KLOTIŅI SERĢIS

Zvērinātu advokātu birojs KLOTIŅI SERĢIS

dibināts 1992. gada 1. jūlijā ar nosaukumu ARGUMENTS, bet pēc reorganizācijas birojs ieguvis nosaukumu – KLOTIŅI SERĢIS. Katru dienu mūsu klientus apkalpo mūsu juridiski kvalificētais personāls – Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedri (www.advokatura.lv), asistenti un sekretāres.
Komercsabiedrību dibināšana

Komercsabiedrību dibināšana

Izstrādājam komercsabiedrību dibināšanas dokumentus un veicam reģistrāciju. Sniedzam konsultācijas sabiedrības pārvaldes struktūras izveidē, tiesību deleģējumos un nepieciešamās dokumentācijas reglamentēšanā. Apkalpojam arī ar komercsabiedrības pārvaldes un uzraudzības institūciju saistītos tiesību jautājumos.
Klientu pārstāvēšana

Klientu pārstāvēšana

Pārstāvam klientus visu instanču tiesās īpašumu, mantojuma, ģimenes un saistību strīdos, kā arī šķīrējtiesās, administratīvajā tiesā un Satversmes tiesā. Palīdzam izstrādāt klientam izdevīgāko tiesvedības stratēģiju un taktiku. Nodrošinām tiesisko palīdzību tiesu nolēmumu piespiedu izpildē, sadarbojoties ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem, tajā skaitā nodrošinām tiesu nolēmumu izpildi ārvalstīs.
Līgumu sagatavošana un izskatīšana

Līgumu sagatavošana un izskatīšana

Veicam līgumu izstrādi un saskaņošanu starp darījuma pusēm. Sniedzam juridisku atzinumu un izvērtējumu jau sagatavotiem līgumiem. Piedalāmies darījuma dalībnieku sarunās līgumu noslēgšanas vai labošanas vajadzībām, nepieciešamības gadījumā ierodoties pie klienta vai viņa darījuma partnera.
Starptautiskās iespējas

Starptautiskās iespējas

kā jauns pakalpojums mūsu klientiem paver ļoti plašu juridisko servisu ārpus valsts robežām. Sadarbojoties ar respektabliem advokātu birojiem ārpus Latvijas, mūsu biroja ārvalstu partneri šodien var nodrošināt profesionālas juridiskās konsultācijas savā valstī klientiem no Latvijas.
Komercsabiedrību reorganizācija

Komercsabiedrību reorganizācija

Veicam jebkura veida komercsabiedrības reorganizācijas dokumentu izstrādi, tajā skaitā nodrošinām komercsabiedrības sadalīšanu, pārveidošanu, apvienošanu vai līdzdalības iegūšanu citās sabiedrībās.
Prasības pieteikumu sagatavošana

Prasības pieteikumu sagatavošana

Sagatavojam prasības pieteikumus tiesām un šķīrējtiesām par klientam nepieciešamo juridisko jautājumu un tiesisko attiecību risināšanu, tajā skaitā sastādām prasības pieteikumus Eiropas Cilvēktiesību tiesai.
Aizstāvība kriminālprocesos

Aizstāvība kriminālprocesos

Nodrošinām klientu interešu aizstāvību kriminālprocesos pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs un visu instanču tiesās, sniedzot adekvātu un situācijai atbilstošu tiesisko palīdzību kriminālprocesā, tajā skaitā sniedzam juridisko palīdzību cietušām personām kriminālprocesā.
Konsultācijas darba tiesībās

Konsultācijas darba tiesībās

Sniedzam konsultācijas darba tiesisko attiecību un darba strīdu jautājumos, tai skaitā jautājumos par darba tiesisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, veicam klientu pārstāvību darba strīdos tiesā un ārpustiesas kārtībā.
Publikācijas
Darba tiesības un darba attiecību izbeigšana Eiropā

Darba tiesības un darba attiecību izbeigšana Eiropā

2015. gada pārskats ir ceturtais juridiskais pētījums, kuru veica EUROPEAN LAW FIRM biroji. Šoreiz izvēlētais uzsvars ir darba tiesību normu piemērošana visā Eiropā, jo īpaši attiecībā uz darbinieku atlaišanu un darba attiecību izbeigšanu. Neskatoties uz Eiropas Savienības centieniem saskaņot Eiropas darba tiesības, vēl joprojām pastāv ievērojamas atšķirības, jo īpaši attiecībā uz darba koplīgumiem, darba aizsardzību...
Parādu piedziņa Eiropā

Parādu piedziņa Eiropā

Šī rokasgrāmata ir European Law Firm pētījuma rezultāts par kārtību, kas regulē parādu piedziņu Eiropā, īpašu uzmanību pievēršot ārvalstu parādu atgūšanai. Rokasgrāmata ietver būtisku informāciju par termiņiem, izmaksām un aizsardzības līdzekļiem katrā jurisdikcijā.
Nekustamā īpašuma iegāde Eiropā

Nekustamā īpašuma iegāde Eiropā

Šī rokasgrāmata ir ievads nekustamā īpašuma iegādei Eiropā. Kopīga iezīme visām Eiropas jurisdikcijām ir valsts reģistrs, kurā var atrast informāciju, kas attiecas uz nekustamo īpašumu. European Law Firm cer, ka rokasgrāmatā iekļautā informācija būs gan interesanta, gan noderīga ikvienam, kurš vēlas iegādāties nekustamo īpašumu kādā no Eiropas valstīm.
Sabiedrību ar ierobežotu atbildību reģistrēšana Eiropā

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību reģistrēšana Eiropā

Šajā rokasgrāmatā European Law Firm ir apkopojusi sabiedrību ar ierobežotu atbildību reģistrēšanu visā Eiropā. Kopīga iezīme visās Eiropas jurisdikcijās ir reģistrs, kurā ir iekļautas visas sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Šī rokasgrāmata ir paredzēta kā augsta līmeņa ievads noteikumos, kādi tiek piemēroti dažādās jurisdikcijās SIA reģistrācijas procesos.