Neatkarība. Uzticība. Godīgums.
Konfidencialitāte.

European Law Firm
Zvērinātu advokātu birojs KLOTIŅI SERĢIS

Zvērinātu advokātu birojs KLOTIŅI SERĢIS

dibināts 1992. gada 1. jūlijā ar nosaukumu ARGUMENTS, bet pēc reorganizācijas birojs ieguvis nosaukumu – KLOTIŅI SERĢIS. Katru dienu mūsu klientus apkalpo mūsu juridiski kvalificētais personāls – Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedri (www.advokatura.lv), asistenti un sekretāres.
Komercsabiedrību dibināšana

Komercsabiedrību dibināšana

Izstrādājam komercsabiedrību dibināšanas dokumentus un veicam reģistrāciju. Sniedzam konsultācijas sabiedrības pārvaldes struktūras izveidē, tiesību deleģējumos un nepieciešamās dokumentācijas reglamentēšanā. Apkalpojam arī ar komercsabiedrības pārvaldes un uzraudzības institūciju saistītos tiesību jautājumos.
Klientu pārstāvēšana

Klientu pārstāvēšana

Pārstāvam klientus visu instanču tiesās īpašumu, mantojuma, ģimenes un saistību strīdos, kā arī šķīrējtiesās, administratīvajā tiesā un Satversmes tiesā. Palīdzam izstrādāt klientam izdevīgāko tiesvedības stratēģiju un taktiku. Nodrošinām tiesisko palīdzību tiesu nolēmumu piespiedu izpildē, sadarbojoties ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem, tajā skaitā nodrošinām tiesu nolēmumu izpildi ārvalstīs.
Līgumu sagatavošana un izskatīšana

Līgumu sagatavošana un izskatīšana

Veicam līgumu izstrādi un saskaņošanu starp darījuma pusēm. Sniedzam juridisku atzinumu un izvērtējumu jau sagatavotiem līgumiem. Piedalāmies darījuma dalībnieku sarunās līgumu noslēgšanas vai labošanas vajadzībām, nepieciešamības gadījumā ierodoties pie klienta vai viņa darījuma partnera.
Starptautiskās iespējas

Starptautiskās iespējas

kā jauns pakalpojums mūsu klientiem paver ļoti plašu juridisko servisu ārpus valsts robežām. Sadarbojoties ar respektabliem advokātu birojiem ārpus Latvijas, mūsu biroja ārvalstu partneri šodien var nodrošināt profesionālas juridiskās konsultācijas savā valstī klientiem no Latvijas.
Komercsabiedrību reorganizācija

Komercsabiedrību reorganizācija

Veicam jebkura veida komercsabiedrības reorganizācijas dokumentu izstrādi, tajā skaitā nodrošinām komercsabiedrības sadalīšanu, pārveidošanu, apvienošanu vai līdzdalības iegūšanu citās sabiedrībās.
Prasības pieteikumu sagatavošana

Prasības pieteikumu sagatavošana

Sagatavojam prasības pieteikumus tiesām un šķīrējtiesām par klientam nepieciešamo juridisko jautājumu un tiesisko attiecību risināšanu, tajā skaitā sastādām prasības pieteikumus Eiropas Cilvēktiesību tiesai.
Aizstāvība kriminālprocesos

Aizstāvība kriminālprocesos

Nodrošinām klientu interešu aizstāvību kriminālprocesos pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs un visu instanču tiesās, sniedzot adekvātu un situācijai atbilstošu tiesisko palīdzību kriminālprocesā, tajā skaitā sniedzam juridisko palīdzību cietušām personām kriminālprocesā.
Konsultācijas darba tiesībās

Konsultācijas darba tiesībās

Sniedzam konsultācijas darba tiesisko attiecību un darba strīdu jautājumos, tai skaitā jautājumos par darba tiesisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu, veicam klientu pārstāvību darba strīdos tiesā un ārpustiesas kārtībā.
Jaunumi
KLOTIŅI UN SERĢIS atbalsta MXGP posmu Latvijā

KLOTIŅI UN SERĢIS atbalsta MXGP posmu Latvijā

  KLOTIŅI SERĢIS paplašina savu sadarbības partneru loku, atbalstot Pasaules Čempionāta motokrosā posmu Latvijā, kas 6. un 7. maijā norisināsies Ķegumā mototrasē “Zelta Zirgs”. Šāda mēroga sporta pasākumi Latvijā ir īpašs notikums, un, sniedzot savu juridisko atbalstu, KLOTIŅI SERĢIS palīdz nodrošināt veiksmīgu pasākuma norisi, kas savukārt palielina iespējamību, ka šāda mēroga pasākumi Latvijā var norisināties arvien...
KLOTIŅI SERĢIS advokāti tiesā pārstāv valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi” un panāk taisnīgu rezultātu

KLOTIŅI SERĢIS advokāti tiesā pārstāv valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi” un panāk taisnīgu rezultātu

Šī gada februāra mēnesī noslēdzies ilgs un sarežģīts tiesvedības process visās trīs instancēs, kurā zvērinātu advokātu birojs KLOTIŅI SERĢIS veiksmīgi pārstāvēja valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi” strīdā ar vienu no lielākajiem ceļu būves uzņēmumiem Baltijā, piedzenot naudas summu nepilna miljona euro apmērā. Tiesvedības laikā tika risinātas principiālas tiesību piemērošanas problēmas – tiesību normu iztulkošana...
Ēnu diena KLOTIŅI SERĢIS

Ēnu diena KLOTIŅI SERĢIS

Šodien, 2017. gada 16. februārī arī mūsu KLOTIŅI SERĢIS advokātu birojā viesojās ēnas, trīs skolnieki no Rīgas Starptautiskās skolas (International School of Riga). Rīgas Starptautiskā skola ir starptautiskā bakalaurāta pasaules skola (International Baccalaureate World School) un Kembridžas starptautiskais centrs (Cambridge International Centre). Ēnu dienas ietvaros ēnas kopā ar KLOTINI SERGIS vadošo partneri Ivo Klotiņu apmeklēja...
KLOTIŅI SERĢIS piedalās konferencē un Jurista Vārds publikācijā par civilprocesa problēmjautājumiem

KLOTIŅI SERĢIS piedalās konferencē un Jurista Vārds publikācijā par civilprocesa problēmjautājumiem

2016. gada 2. decembrī Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē norisinājās ikgadējā konference “Aktuālie civilprocesa problēmjautājumi”, kur KLOTIŅI SERĢIS vadošais partneris un European Law Firm valdes loceklis Ivo Klotiņš uzstājās ar savu referātu “Šķīrējtiesu institūts un uzņēmēju vajadzības Latvijā”. 2017. gada 31. janvārī izdotā Jurista Vārds numura tēma ir veltīta šai konferencei, kurā ir neliels ieskats arī...

Sekmīgai parādu restrukturizācijai palīdz kreditora un debitora saskanīgs gribas izpaudums

Pēdējā mēneša laikā zvērinātu advokātu birojs KLOTIŅI SERĢIS veiksmīgi ir pārstāvējis vairāku biroja klientu intereses apjomīgu saistību restrukturizācijā ar vienām no lielākajām Skandināvijas valstu kredītiestādēm Latvijā. Šāda, ar vairākām tiesvedībām saistīta, saistību restrukturizācija finanšu grūtībās nonākušiem uzņēmumiem dod iespēju turpināt savu saimniecisko darbību un veiksmīgi pārdzīvot ekonomiski grūtus laikus. Svarīgi norādīt, ka kreditoram un parādniekam,...
Vadošais partneris Ivo Klotiņš piedalās EUROPEAN LAW FIRM kopsapulcē Cīrihē

Vadošais partneris Ivo Klotiņš piedalās EUROPEAN LAW FIRM kopsapulcē Cīrihē

No 2017. gada 26. līdz 28. janvārim European Law Firm dalībnieki, spītējot Šveices aukstumam, tikās skaistajā Cīrihē, lai apspriestu ELF tīkla jautājumus un stiprinātu sadarbību starp ELF dalībniekiem. Kopsapulci organizēja ELF Šveices birojs AM T Rechtsanwälte, un KLOTIŅI SERĢIS biroju pārstāvēja vadošais partneris un arī ELF valdes loceklis Ivo Klotiņš. EUROPEAN LAW FIRM ir dibināta...
Tiesa apstiprina uzticības nozīmīgo lomu darba attiecībās

Tiesa apstiprina uzticības nozīmīgo lomu darba attiecībās

Pēc divarpus gadus ilgas tiesvedības apelācijas instances tiesa atzina KLOTIŅI SERĢIS klienta – starptautiska uzņēmuma darba tiesisko attiecību uzteikumu par pamatotu. Tiesa akcentēja uzticības būtisko nozīmi darbinieka un darba devēja starpā un uzsvēra, ka likumdevējs ir paredzējis darba devēja uzteikuma tiesības, ja šāda uzticība tiek zaudēta. Starptautisko klientu šajā tiesvedības procesā pārstāvēja zvērināti advokāti Antra...
Zvērinātu advokātu birojs KLOTIŅI SERĢIS sekmīgi pārstāv klientus strīdos par laulāto kopmantas sadali

Zvērinātu advokātu birojs KLOTIŅI SERĢIS sekmīgi pārstāv klientus strīdos par laulāto kopmantas sadali

Zvērinātu advokātu birojs KLOTIŅI SERĢIS sekmīgi realizēja klientu interešu pārstāvību divos strīdos par laulāto kopmantas sadali un īpašumtiesību atzīšanu. Izvērtējot advokāta sniegto argumentāciju un pievienotos pierādījumus, tiesa atzina, ka mantas iegūšanas fakts laulības kopdzīves laikā pats par sevi nedod pamatu uzskatīt šo mantu kā laulāto kopīgu mantu, uz kuru būtu attiecināmi noteikumi, kas paredz, ka...
Par administratīvo pārkāpumu reformu laikrakstā Dienas Bizness

Par administratīvo pārkāpumu reformu laikrakstā Dienas Bizness

2016. gada 15. novembrī KLOTIŅI SERĢIS vadošais partneris, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesas tiesnesis un advokātu biroju alianses European Law Firm (E.L.F.) valdes loceklis Ivo Klotiņš intervijā laikrakstam Dienas Bizness pauda savu viedokli par administratīvo pārkāpumu kodeksa reformas nepieciešamību. Intervijas vajadzībām par ārvalstu praksi administratīvo pārkāpumu jautājumu sakarā savu ieguldījumu veica ne tikai European Law...
Ivo Klotiņš intervijā laikrakstam Diena: “Vienošanās izdevīgāka par ilgu, dārgu tiesāšanos”

Ivo Klotiņš intervijā laikrakstam Diena: “Vienošanās izdevīgāka par ilgu, dārgu tiesāšanos”

KLOTIŅI SERĢIS vadošais partneris, kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesas tiesnesis un European Law Member valdes loceklis Ivo Klotiņš intervijā laikrakstam Diena pauž savu viedokli par to, kādēļ komercmediācija uzņēmējiem strīda gadījumā var būt izdevīgāka par ilgu un dārgu tiesāšanos. “(..) Pagaidām Latvijā atšķirībā no daudzām citām valstīm uzņēmējiem ir vēlme konfliktsituācijās maksāt...
Vadošais partneris Ivo Klotiņš ievēlēts EUROPEAN LAW FIRM valdē

Vadošais partneris Ivo Klotiņš ievēlēts EUROPEAN LAW FIRM valdē

Šodien KLOTIŅI SERĢIS vadošais partneris un zvērināts advokāts Ivo Klotiņš ir ievēlēts par European Law Firm (ELF) valdes locekli. Vēlēšanas notika ELF kopsapulces laikā, kas norisinās no 2016. gada 29. septembra līdz 2. oktobrim Dublinā. ELF valde tiek ievēlēta uz trīs gadu termiņu un to vada Prezidents. Valde pastāvīgi komunicē un satiekas vairākas reizes gadā,...
Mūsu asistente Katrīna Pētersone absolvē RJA

Mūsu asistente Katrīna Pētersone absolvē RJA

2016. gada 1. jūlijā KLOTIŅI SERĢIS asistente Katrīna Pētersone pabeidza mācības Rīgas Juridiskajā augstskolā (RJA) un saņēma bakalaura grādu tiesībās un diplomātijā ar atzinību. Studijas Rīgas Juridiskajā augstskolā koncetrējas uz dažādām starptautisko un salīdzinošo tiesību jomām un piesaista vieslektorus no visas pasaules, ļaujot studentiem iegūt unikālu skatījumu uz tiesību zinātni. Tālāk Katrīna plāno studēt Latvijas...